Najlepszą porą na wyprawę Koleją Transsyberyjską jest późne lato i wczesna jesień. Temperatury są wtedy najbardziej optymalne. Nie doskwierają ani upały, ani mróz.

Zimą może męczyć monotonny krajobraz za oknem, tundry pokrytej szczelnie zwałami śniegu. W dodatku zdarza się dość często, że szyby są z zewnątrz całkowicie oszronione, co uniemożliwia jakąkolwiek obserwację.

Warto też mieć na uwadze, że przez całe lato oraz dni poprzedzające rok akademicki (październik), Kolej Transsyberyjska przeżywa prawdziwe oblężenie. Dlatego bilety należy wtedy kupować ze sporym, niekiedy kilkutygodniowym wyprzedzeniem.